Gizlilik

Privacy Policy

© Copyrigth 2015 www.freshmodelsmagazin.com tüm hakları saklıdır. Kod, haber, resim, röportaj gibi her türlü içeriğinin tüm telif hakları www.freshmodelsmagazin.com’a aittir. www.freshmodelsmagazin.com  sitesinde yer alan bütün yazılar, materyaller, resimler, ses dosyaları, animasyonlar, videolar, dizayn, tasarım ve düzenlemelerimizin telif hakları 5846 numaralı yasa telif hakları korunmaktadır. Bunlar www.freshmodelsmagazin.com ’un yazılı izni olmaksızın ticari olarak herhangi bir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz. İzinsiz ve kaynak belirtilmeksizin kopyalama ve kullanımı yapılamaz.
www.freshmodelsmagazin.com’daki harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. www.freshmodelsmagazin.com’da hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir. Bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
 
Privacy Policy
We will keep your information confidential except where disclosure is required or permitted by law (for example to government bodies and law enforcement agencies). Generally, we will only use your information within the www.freshmodelsmagazin.com However, sometimes the www.freshmodelsmagazin.com  uses third parties to process your information. www.freshmodelsmagazin.com requires these third parties to comply strictly with its instructions and the www.freshmodelsmagazin.com requires that they do not use your personal information for their own business purposes, unless you have explicitly consented to the use of your personal information in this way. When you interact with the www.freshmodelsmagazin.com we sometimes receive personal information about you. For example, if you write to us or sign up to a newsletter, you might tell us who you are, how we can contact you and what you think of the www.freshmodelsmagazin.com and its services. When you use www.freshmodelsmagazin.com online services, we use cookies and collect IP addresses. You can find out more about this in the www.freshmodelsmagazin.com cookies section of our full Privacy Policy.

 
 
Yazar / Kullanıcı Sözleşmesi
FRESH MODELS MAGAZİN Dergisi Yazarlık Sözleşmesi
İşbu sözleşme, FRESH MODELS MAGAZİN DERGİSİ markası ve www.freshmodelsmagazin.com  sitesinde yayıncılık faaliyetlerini sürdüren  imtiyaz sahibi ile  www.freshmodelsmagazin.com  sitesinde  ve dergisinde Kullanıcı / Yazar / Editör arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar dairesinde akdedilmiştir. İşbu sözleşme kapsamında FRESH MODELS MAGAZİN ‘ ne belli koşullar ile üye yapılmış kullanıcı Yazar olarak anılacaktır. Fresh Models Magazin ve Yazar beraberce “Taraflar”, ve ayrı ayrı “Taraf”, Fresh Models Magazin  ve İmtiyaz sahibi ise freshmodelsmagazin.com veya Fresh Models Magazin olarak anılacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Fresh Models Magazin ’nin sahip olduğu internet sitesi freshmodelsmagazin.com ’a ve fresh models magazin dergisinde göreve alan Yazar kullanıcısının siteden ve dergiden faydalanma, ve içerik sağlama ve hak ve yükümlülüklerinin şartlarını belirler.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1) Fresh Models Magazin Dergisi, freshmodelsmagazin.com sitesi ve fresh models magazin dergisi üstünden yazarların/ editörlerin fikir yazıları, haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) ve yazılı ve görsel basın medya servisidir. Yazar kullanıcısı, freshmodelsmagazin.com’da görev aldığı tarihten itibaren  bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır. Yazar kullanıcısı, Fresh Models Magazin’nden hiçbir koşulda herhangi bir ücret talep edemez.
2) Yazar’ın Fresh Models Magazin’nde yayımlanması için gönderdiği içerikler, freshmodelsmagazin.com’da  veya dergide yayımlandığı andan itibaren tüm yayın ve kullanım hakları Fresh Models Magazin’ne aittir. Yazar, Fresh Models Magazin’nde yayımlanan içeriğinin, yayına girdiği andan itibaren tamamen veya kısmen kaldırılmasının mümkün olmayacağını kabul eder.
3) Yazar, freshmodelsmagazin.com ve dergi için oluşturacağı ve yayımlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak Fresh Models Magazin’ne devrettiğini ve süre sınırlaması olmaksızın freshmodelsmagazin.com’da ve dergide yayınlanan hiçbir içerikte hak kabul etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.
4) Yazar’ın, freshmodelsmagazin.com’da kullanıcı hesabı açıldıktan ve üyeliği başladıktan itibaren iş bu Yazar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılır.
5) Yazar, freshmodelsmagazin.com  ve dergi için ürettiği içeriğin özgün ve kopyalanmamış olduğunu peşinen kabul eder.
6) Yazar, freshmodelsmagazin.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul etmektedir. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Yazar kullanıcısının kendisini bağlayacaktır.
7) Yazar, herhangi bir arıza ve/veya kesinti nedeniyle kaybolan ya da tahrip olan elektronik datalar nedeniyle, freshmodelsmagazin.com’dan herhangi bir hak ve talepte bulunmamayı beyan eder.
8) Bir yazıyı Fresh Models Magazin’nin yanı sıra bir veya daha fazla siteye veya yazılı, görsel basın mecralarına (dergi,gazete,tv. Vb)  göndermek suretiyle yazarlık yapmak Fresh Models Magazin’nin çalışma prensiplerine, yayın ilkelerine ve içerik politikasına kesinlikle aykırıdır.
9) Yazar, freshmodelsmagazin.com’a görev alırken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin T.C. Kanun ve Meri Mevzuat önünde doğru olduğunu, Fresh Models Magazin’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan eder.
10) Yazar, freshmodelsmagazin.com’u kullanmak üzere yarattığı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceğini beyan eder. Yazar’ın, Site’yi kullanmak üzere yarattığı şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından freshmodelsmagazin.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Fresh Models Magazin’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
11) Yazar, sağladığı içerikler hakkında kendisinin veya Fresh Models Magazin’nin sahip olduğu haklara tecavüz eden üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişi hakkında yasal işlem yapabilme yetkisini Fresh Models Magazin’ne vermektedir. Yazar ayrıca, içeriklerin gizli veya tescilli nitelikte olmadığını da kabul etmektedir.
12) Yazar, İnteraktif Alanlar’ı (WordPress paneli) kullanması durumunda, aşağıda belirtilen türden materyalleri freshmodelsmagazin.com’a ve dergiye (fresh models magazin) koymamayı, yüklememeyi, iletmemeyi, dağıtmamayı, saklamamayı, oluşturmamayı veya diğer şekillerde yayımlamamayı açık bir şekilde peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder:

 • Yasadışı, iftira niteliğindeki, aşağılayıcı, hakaret içeren, müstehcen, pornografik, uygunsuz, ahlak dışı, ima edici, rahatsız edici, tehditkar, gizlilik veya kamu haklarını ihlal edici, kötüleyici, kışkırtıcı, hile içeren veya diğer şekillerde sakıncalı olan herhangi bir mesaj, veri, bilgi, metin, müzik, ses, fotoğraf, grafik, kod veya diğer bir materyal (“İçerik”); Ceza gerektiren bir suçu teşkil veya teşvik edecek veya buna ilişkin talimatları içerecek, tehdit yahut iftira teşkil edecek veya bir tarafın haklarını ihlal edecek olan veya diğer şekillerde bir mali yükümlülük oluşturacak Türkiye Cumhuriyeti yasa ve meri mevzuatını ihlal edecek olan içerik; bir tarafın sahip olduğu bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını veya diğer bir fikri mülkiyet hakkını veya müseccel hakkı ihlal edebilecek içerik; herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aleyhinde mevcut ilişkisine dair yanıltıcı bilgi ihtiva eden içerikler;
 • Yazar tarafından paylaşılan promosyonlar, siyasi kampanyalar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, sponsorluklar veya davetler;
 • Adres, telefon numaraları, elektronik posta adresleri, sosyal güvenlik numaraları ve kredi kartı numaraları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin şahsına münhasır özel bilgiler;
 • Üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin kimlik, sicil ve/veya bilgilerine ilişkin yanlış beyanlar;
 • Virüsler, truva atı, spam ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın diğer zararlı, bozucu veya tahrip edici dosyalar.

13) Yazar, işbu sözleşmeye aykırı bir davranışı nedeniyle, Fresh Models Magazin ve lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı freshmodelsmagazin.com’dan ve fresh models magazinden talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla da sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılayacağını beyan eder.
14) Yazar, sağladığı içeriğin kalitesinden sorumludur. Yazarın; kabul ettiği içeriğin zamanında teslim edilmesi, faydalı olması, özgünlük kurallarına uyması, imla ve ifade açısından doğru olması gibi yükümlülükleri vardır. İçerik çalışması aşamasında tüm araç ve ekipmanı kendi sağlamakla yükümlüdür.
15) Yazar, Fresh Models Magazin’nin Yayın İlkeleri ve İçerik Politikası‘na, Çalışma Prensipleri‘ne,Hukuki Şartlar ve Gizlilik Politikası‘na ve Telif ve Kopyalama Hakları‘na uyacağını kabul ve beyan eder.
16) Fresh Models Magazin’nin, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya freshmodelsmagazin.com vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
17) Yazar, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında freshmodelsmagazin.com’da paylaşılacak biyografi, yazar fotoğrafı, sosyal medya hesapları ve iletişim bilgilerinin kullanılmasını izin verdiğini kabul eder.
18) Yazar, başvuru sırasında gönderdiği özgeçmiş vb. belgelerde bulunan e-posta adresi, telefon, SMS, vb iletişim kanallarının Fresh Models Magazin tarafından kullanılarak irtibata geçilebilmesine izin verdiğini peşinen beyan ve kabul eder.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

1) Fresh Models Magazin, işbu Sözleşme koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Yazar kullanıcısı bakımından hüküm ifade edecektir.
2) İşbu sözleşme Fresh Models Magazin tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabilir. Sözleşmenin sonlandırılması halinde; Yazar’ın kullanıcı hesabı silinmiş olsa dahi; Yazar’ın Fresh Models Magazin’nde yayına girmiş hiçbir içeriğinin freshmodelsmagazin.com’dan kaldırılmayacağını; ayrıca freshmodelsmagazin.com’da yayımlanmış hiçbir içerikte hak sahibi olamayacağını da peşinen kabul ve beyan eder.
3) İşbu Sözleşme, Yazar’ın freshmodelsmagazin.com’a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme taraflar arasında karşılıklı veya tek taraflı sonlandırılsa dahi Yazar, freshmodelsmagazin.com web sitesi için oluşturduğu ve yayımlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak Fresh Models Magazin’ne devrettiğini peşinen kabul eder. Yazar, freshmodelsmagazin.com alan adı üstünde yayımlanmış hiçbir içeriği hakkında süresiz olarak hak kabul etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
4) İşbu sözleşmenin karşılıklı veya tek taraflı sona ermesine müteakip; Fresh Models Magazin, Yazar’a ait dosya, belge ve bilgileri silme ve/veya saklama hakkı saklıdır. Yazar’ın, üyeliğinin iptal edilmesi; üyeliği esnasında paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yazar işbu maddede belirtilen tasarrufu peşinen beyan ve kabul eder. Bu durumda, Fresh Models Magazin’nin hiçbir hukuken maddi veya manevi hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 1. SORUMLULUĞUN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

1) Fresh Models Magazin’nde köşe yazısı niteliğinde fikir beyan eden yazılardan ve yazı altı yorumları ile sitedeki her türlü yorum ve paylaşımdan Yazı İşleri Müdürü ve/veya Yayıncılar sorumlu değildir. Bu site, hukuken interaktif bir sosyal ağ paylaşım portalı olarak değerlendirilmekte; yapılan yazı paylaşımları, köşe yazılarındaki fikirler, yazarların kendi kişisel düşünceleri olduğu için yasal sorumluluk ilgili yazarlara aittir. Aynı şekilde paylaşılan her türlü yorumda da yasal sorumluluk, yorumu yazan kişilere aittir.
2) Yazar, herhangi bir şahsa ve/veya kuruma yönelik küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan yazı, haber, e-posta ve bununla sınırlı kalmamak üzere her türlü eyleminden dolayı Fresh Models Magazin’nin değil, yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
3) Yazar, Fresh Models Magazin malzemelerinden veya işbu sözleşmeden veya Fresh Models Magazin’nin çalışma prensipleri, yayın ilkeleri, gizlilik politikasının herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilse, çözüm yolu: Fresh Models Magazin’ni kullanmamaktır ve Fresh Models Magazin’nde Yazar olarak üye olmayacağını [email protected] adresine beyan etmektir. Fresh Models Magazin, Yazar’ın üyeliğini tek taraflı veya karşılıklı veya Yazar kullanıcısının talebi doğrultusunda sonlandırdığı taktirde, Yazar’ın üyeliğine bağlı tüm içerikleri Fresh Models Magazin’nin Editör kullanıcı hesabına aktarabilir. Yazar bu koşulu kabul ettiğini beyan eder.

 1. SON BULMA

Bu anlaşma, Fresh Models Magazin tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, Yazar’ın Yazar kullanıcı hesabı üyeliği girişi gerektiren alanlara erişme yetkisi ortadan kalkar.


 1. DİĞER

İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeksizin yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
Yazar /Editör/Direktör/Kordinatör             Fresh Models  Magazin